بیعت و کارکردهای آن در عصر جاهلی و صدر اسلام
32 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام (دانشگاه باقرالعلوم) » زمستان 1382 - شماره 16 » 24 صفحه - از 109
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی